Polityka prywatności

Wprowadzenie

Insys szanuje prywatność zarówno użytkowników korzystających z serwisów dostarczanych z naszymi partnerami jak i osób, z którymi utrzymuje kontakty biznesowe, respektując postanowienia obowiązującego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej RODO).

Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych użytkowników, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi naszej polityki prywatności.

Postanowienia ogólne

 1. Insys występuje w zależności od kontekstu współpracy w roli:
  Administrator – gdy stanowi celowość gromadzenia danych osobowych.
  Przetwarzający – przy współpracy z podmiotami, które powierzyły nam swoje dane osobowe w celu określanym z administratorem tychże danych. Formalne dane Insys występującego w powyższych kontekstach w przetwarzaniu danych zgodnie z prawem oraz w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych to:
  Insys Video Technologies sp. z o.o. sp.k. (dalej Spółka) przy ul. Towarowej 37, 61-896 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257974, NIP: 7792286948, REGON: 300334542
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Wszelkie dane są gromadzone przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji.
 3. Zbierane dane służą do zapewnienia:
  1. celów niezbędnych do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
  2. określonych usług naszym użytkownikom lub użytkownikom naszych partnerów na podstawie obowiązujących umów cywilnoprawnych oraz do celów administracyjnych i statystycznych, wynikających z właściwych przepisów obowiązującego praw,
  3. nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych.
 4. Aby skutecznie chronić zbierane dane, zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki zamieszczane na naszych serwerach. Dlatego zachęcamy po przejściu do tych serwisów do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma możliwość korzystania ze swoich praw w tym: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 8. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa. W szczególności jako administrator mamy prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo-info@insys.pl
 10. W przypadku zmian w naszej polityce prywatności zostanie ona niezwłocznie uaktualniona.